Welkom bij Knaepen Dakwerken BVBA.


Zoekt u een oplossing voor uw plat dak op uw nieuwbouwwoning, magazijn, carport, tuinhuis,terras,…?

Zou u uw bestaande platte dak willen vervangen, herstellen, beter isoleren? Dit is de vierde generatie die zorgt voor een degelijk, waterdicht en goed geïsoleerd plat dak boven uw hoofd en boven dat van uw gezin of dat wat u dierbaar is.

Knaepen Dakwerken beschikt over de nodige kennis van zaken en over gemotiveerd, geschoold en ervaren personeel om in samenspraak met u het gepaste maatwerk af te leveren.

Realisaties

Plat dak

Onder een plat dak verstaan we daken die waterdicht gemaakt worden door middel van een soepel membraan (o.a. roofing).Hoeveel bedraagt de minimum helling? Aangeraden wordt een helling te voorzien van 2% of meer

Roofing

Voor de waterdichting van platte daken maken wij gebruik van bitumineuze dakmembranen (roofing). De meest gebruikte typen hiervoor zijn rollen van polymeerbitumen, APP bitumen of SBS bitumen, met een wapening van glasvlies, polyester, of een combinatie van glasvlies en polyester.

APP bitumen: Om de eigenschappen van de dakrol te verbeteren worden er bij het bitumen kunstoffen toegevoegd (Atactisch PolyPropyleen). Men verkrijgt dan bitumen met een plastisch karakter. De vervorming is blijvend. Ook wordt het product beter bestand tegen warmte en tegelijkertijd beter koudflexibel.

SBS bitumen: Bij een SBS membraan wordt Styreen-Butadieen-Styreen bijgevoegd. Dit geeft het membraan een elastisch karakter. Dit maakt het bitumen zeer rekbaar en na uitrekking herneemt het de oorspronkelijke vorm terug aan. Het heeft tevens een hoge koude buig. Dit maakt dat dergelijke producten ook soepel blijft bij lage temperaturen en door hun elastisch vermogen de bewegingen van de ondergrond perfect kunnen opvangen zonder dat er scheuren of schade aan het membraan ontstaan.

Bij een geïsoleerd dak wordt, ter bescherming tegen inwendige condensatie, een damprem of dampscherm gebruik bestaande uit één van bovenstaande dakmembranen, al dan niet met een aluminium inlage.

Als isolatiemateriaal wordt meestal gebruik gemaakt van PUR (polyurethaan) of PIR (polyisocyanuraat) platen, rotswol of cellenglas.

Isolatie

Warm dak: Bij deze opbouw wordt op de dakvloer een damprem of dampscherm geplaatst, daarop de isolatie en hierop de dakafdichting. Dit type heeft het voordeel dat de dakvloer door de isolatielaag beschermd wordt tegen sterke temperatuurschommelingen waardoor het risico van scheuren in de dakvloer kleiner wordt.
Voor een schematische weergaven van en gedetailleerde uitleg over deze opbouw kunt u hier terecht.

Omkeer dak: Bij een omkeer dak wordt de isolatie boven op de dakafdichting geplaatst met daarop een ballast laag. De isolerende werking bij dit systeem is ongeveer 20% lager dan bij een warm dak.
Voor een schematische weergaven van en gedetailleerde uitleg over deze opbouw kunt u hier terecht.

Koud dak: Een koud dak is een constructie die vroeger werd gebruikt, namelijk een houten dakvloer met daaronder een verluchte ruimte. Bij deze opbouw bevindt er zich een verluchte spouw tussen de dakvloer en de isolatie. Deze opbouw wordt bij nieuw te plaatsen daken ten stelligste afgeraden en bij renovatie zal men steeds trachten een koud dak om te vormen naar een warm dak.
Voor een schematische weergaven van en gedetailleerde uitleg over deze opbouw kunt u hier terecht.

De meest gebruikte isolaties voor een plat dak:

PUR / PIR: PUR (polyurethaan) en PIR (polyisocyanuraat) zijn beide gemaakt op basis van petrochemische grondstoffen. Het verschil zit vooral in de prestaties. PIR is een sterk verbeterde PUR. PIR is een mengeling van urethaan en isocyanuraatbindingen (trimeren) waar men bij PUR vooral urethaanbindingen heeft. Naast de overmaat aan isocyanaat, gebruikt men bij de productie van PIR, anders dan bij PUR, ook polyesterpolyolen die in de ringstructuur passen.

Deze polyolen in combinatie met de trimers, zorgen voor een verhoogde brandveiligheid, een verhoogde brandveiligheid, een verhoogde isolatiewaarde,een goede dimensionale stabiliteit en een verhoogde drukvastheid

Wij gebruiken vooral PIR in de vorm van isolatieplaten. Naargelang de toepassing wordt er gebruik gemaakt van platen bekleed met een mineraal gecoat glasvlies, een gebitumineerd glasvlies of een aluminium meerlagen complex.

Steenwol of rotswol is een isolatiemateriaal dat wordt vervaardigd uit diabaas of basalt. Bij 1400°C wordt de steenmassa gesmolten en wordt vervolgens met een zogenaamde spinner weggeslingerd. Hierdoor stolt de vloeistof weer tot draden. Samen met een bindmiddel wordt dit in een verhardingsoven tot een mat gemaakt. Steenwolisolatie heef een lagere isolatie waarde en een hoger gewicht dan PUR/PIR, maar draagt door zijn onbrandbare grondstof bij tot de brandveiligheid van het gebouw. Steenwol dakplaten beschikken tevens over uitstekende akoestische eigenschappen en verbeteren zo de geluidsisolatie van het gebouw

Nieuwbouw t.o.v. renovatie

Een nieuw plat dak zal bijna altijd uitgevoerd worden volgens het principe van een warm dak. Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming en het type draagvloer zal er gekozen worden voor verlijming van het dak aan de ondergrond, voor mechanische bevestiging aan de ondergrond of voor een ballast laag op de afwerking. Dit om de nodige weerstand te bieden tegen windbelasting (waaien gaan). Een ballast laag kan bestaan uit gerolde dakgrind of terrastegels of -planken.

Als het plat dak een bestemming krijgt als terras moeten de nodige maatregelen getroffen worden bij het plaatsen van de tegels of planken. Ook moet er rekening gehouden worden met de hoogte van de opkanten tegen muren, koepels, lichtstraten of andere dakdoorvoeren.
Een renovatie van een plat dak moet geval per geval bekeken worden. Moet de bestaande bedekking afgenomen worden of kan deze blijven liggen?

Enkele aspecten die in overweging genomen moeten worden zijn onder andere de kwaliteit van de draagvloer (zeker oppassen bij houten draagvloeren) en de toestand van de bestaande bedekking (vocht tussen de lagen, blazen,…).
Er moet ook weer rekening gehouden worden met de windbelasting op het platte dak.

Geschiedenis

In 1964 startte André Knaepen een dakdekkersbedrijf gespecialiseerd in dakbedekking in asfaltmaterialen.

In 1987 startte Benny Knaepen (zoon van André) een eenmanszaak en nam de activiteiten van zijn vader over.

In 1991 veranderde de bedrijfsvorm van een eenmanszaak naar een BVBA met de naam Knaepen Benny BVBA.

In 2009 startte Kristof Knaepen (zoon van Benny) een BVBA met als naam Kristof Knaepen Dakwerken.

In 2017 werd de zaak overgenomen door Cleeren Nico, hij werkte eerder voor Benny & Kristof.